Afghanistan v Pakistan in Sri Lanka 2023 Afghanistan Squad

Type :ODI
Rahmat Shah
Name :Rahmat Shah
Batting style: Rahmat Shah
Bowling style: Right handed
Age: years
Hashmatullah Shahidi
Name :Hashmatullah Shahidi
Batting style: Hashmatullah Shahidi
Bowling style: Left handed
Age: years
Rahmanullah Gurbaz
Name :Rahmanullah Gurbaz
Batting style: Rahmanullah Gurbaz
Bowling style: Right handed
Age: years
Ibrahim Zadran
Name :Ibrahim Zadran
Batting style: Ibrahim Zadran
Bowling style: Right handed
Age: years
Mohammad Nabi
Name :Mohammad Nabi
Batting style: Mohammad Nabi
Bowling style: Right handed
Age: years
Rashid Khan
Name :Rashid Khan
Batting style: Rashid Khan
Bowling style: Right handed
Age: years
Mujeeb Ur Rahman
Name :Mujeeb Ur Rahman
Batting style: Mujeeb Ur Rahman
Bowling style: Right handed
Age: years
Fazalhaq Farooqi
Name :Fazalhaq Farooqi
Batting style: Fazalhaq Farooqi
Bowling style: Right handed
Age: years
Ikram AliKhil
Name :Ikram AliKhil
Bowling style: Right handed
Age: years
Shahidullah Kamal
Name :Shahidullah Kamal
Bowling style: Left handed
Age: years
Gulbadin Naib
Name :Gulbadin Naib
Batting style: Gulbadin Naib
Bowling style: Right handed
Age: years
Fareed Ahmad
Name :Fareed Ahmad
Batting style: Fareed Ahmad
Bowling style: Left handed
Age: years

Lateast News Updates for Afghanistan